UA-143745649-1
top of page

ין יוגה - שעורים ברחבי הארץ

הרצאות וסדנאות הכוללות נגיעות בתרגול יוגה.

מיועד לארגונים וחברות המעוניינות לשמור על בריאות העובדים ולהיות חלק פרו-אקטיבי חיובי, מעשיר ומעצים של חיי העובדים.

ת"א והמרכז

הרצאות וסדנאות הכוללות נגיעות בתרגול יוגה.

מיועד לארגונים וחברות המעוניינות לשמור על בריאות העובדים ולהיות חלק פרו-אקטיבי חיובי, מעשיר ומעצים של חיי העובדים.

הרצאות וסדנאות הכוללות נגיעות בתרגול יוגה.

מיועד לארגונים וחברות המעוניינות לשמור על בריאות העובדים ולהיות חלק פרו-אקטיבי חיובי, מעשיר ומעצים של חיי העובדים.

השפלה

השרון

  • הרצאות וסדנאות הכוללות נגיעות בתרגול יוגה

  • מיועד לארגונים וחברות המעוניינות לשמור על בריאות העובדים ולהיות חלק פרו-אקטיבי חיובי, מעשיר ומעצים של חיי העובדים

ירושלים והסביבה

הרצאות וסדנאות הכוללות נגיעות בתרגול יוגה.

מיועד לארגונים וחברות המעוניינות לשמור על בריאות העובדים ולהיות חלק פרו-אקטיבי חיובי, מעשיר ומעצים של חיי העובדים.

bottom of page